kuitis

kuitis
kuĩtis sm. (2) 1. Kal, Kos110 jaunas tankus spygliuočių miškelis, šilelis, giraitė: Kuĩtis iš eglių, pušų, o gojus iš beržų, drebulių, ąžuolų J. Tėvas užaugino kuitį kaip kanapyną Plt. Užsiejau tokį tankį kuĩtį, kad vos išlįsti begalėjau Tl. Kuĩtė[je] dabar pradėjo dygti grybai Pln. Dėdė išleidžia (iškerta) medžius kuĩtė[je] J. Vaikščio[ja] Adomas po žalią kuĩtį, … po eglynėlį JD354. Gražus kuitelis žaliuoja JD332. | Medžiai stepėse yra išsimėtę atskirais kuičiais (gojais) Vr. 2. NdŽ, Šv tankūs krūmokšniai, brūzgai, tankynė: Šernas į tokį kuitį įsilindęs, kad nė šunys nėkaip neprieita Krt. Įsilindo į kuĩtį – rask dabar Lkv. Ka nėkas nematytum, sulindom į kuĩtį Rt. 3. Kuĩtis – tankiais kadagiais ir žemais krūmeliais apaugusi ganyklalė Sr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kuitva — kùitva sf. (1) Als žr. kuitis 1: Kùitva, kuitis – spyglėtų medžių miškelis J. Važiavau par kùitvas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisis — 2 kuĩsis sm. (2) žr. kuitis 2: Sulindo avys į kuĩsį Stak …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisva — kùisva sf. (1) 1. žr. kuitis 2: Kuisvo[je] augęs, ne retmėse, medis yr augalotesnis Šts. Aramūse laukūse paliktąs krūmelis yr kuisvelė Šts. 2. kuokštas, guotas: Rugiai subėgo į kuisvas (sužėlė kuokštais, guotais – vietomis labai tankiai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuitalis — kuitãlis (ž.) sm. (2) J; Kos171 dem. kuitis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuitas — kuĩtas sm. (2) J, BŽ248,349 žr. kuitis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuitė — kuĩtė sf. (2) žr. kuitis 1: Ana išejo į kuĩtę grybauti Plt. Kuĩtė[je] parinkęs žabų, parnešk vakarienei virti Plt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skuistis — skuĩstis sm. (2) K.Būg, NdŽ, Pj labai tankus eglynas, kuitis: Nesusitemdyk girio[je], o po skuisčiùs ir akis išsibadysi Kv. Skuisčiūse niekas neauga, čiukštynai vieni Ggr. Kai sulenda gyvoliai į skuisčiùs, tai ir rasti negal Up …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velykuitis — sm. (1) žr. velykaitis 1: Nieko nepešė, tik vieną velykuitį gavo Jnš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”